โปรแกรม

ศูนย์บัญชาการของคุณครู

คุณครูดูสามารถเห็นความก้าวหน้าของนักเรียนได้ละเอียด

คุณครูสามารถดูได้ว่าเด็กแต่ละคนต้องการช่วยเหลือตรงไหน

คุณครูสามารถให้การบ้านนักเรียนผ่านหัวข้อกว่า 2000 หัวข้อ และสามารถให้คะแนนโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ได้

มีวิดีโอการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการเรียนมากกว่า 2000 รายการเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

รายงานความคืบหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครอง

  • ดูความคืบหน้าของเด็กนักเรียนได้
  • สามารถเข้าใจได้ว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนต้องการความช่วยเหลือตรงจุดไหน
  • ดูวิดีโอและเครื่องมืออื่น ๆที่ช่วยพัฒนาให้เด็กนักเรียนก้าวหน้าขึ้นได้
  • สื่อสารกับคุณครูและติวเตอร์ได้

Accessibility

Native Language Support (Spanish/English)

Adjustable Timed Tests and Assignments

Automated Engine Adjustments

Touch Screen Capable

Text-to-Speech

*สามารถใช้งานได้กับ : Ipad, โทรศัพย์ , คอมพิวเตอร์ chromebooks