little-asian-girl-student-study-online-using-laptop-computer-home (1)
เรียนกับ โสกราตีส
Socrates (โสกราตีส) แพลตฟอร์มการเรียนรู้ ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยประมวลผลเพื่อวิจัยนักเรียน และปรับเนื้อหา, บทเรียนตามลักษณะของนักเรียนแต่ละคน เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากทีมโปรแกรมเมอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
3_20230622_165727_0002
เรียนสนุก
ออกแบบมาเหมือนการเรียนผ่านการเล่น ได้เก็บเหรียญเพื่อแลกรางวัลต่างๆ ปรับการเรียนให้เหมาะกับนักเรียนอย่างเฉพาะเจาะจง
1_20230622_165727_0000
มีถึง 11 วิชา!!
ได้ครบทั้งหลักสูตรนานาชาติและภาษาไทย ครอบคลุมวิชาหลักที่เป็นพื้นฐานทางวิชาการ และทักษะที่สำคัญ เช่น สุขภาพ และ การเงิน
20230622_171647_0000
ราคาย่อมเยา
เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ในราคาเพียง 150 - 300 บาทต่อเดือน ประหยัดทั้งค่าเรียนพิเศษและการเดินทาง มีเวลาในครอบครัวมากขึ้น

ปรับการเรียนรู้แบบอัตโนมัติให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนตามความสามารถของนักเรียนแบบตัวต่อตัว

ปรับปรุงเส้นทางการเรียนรู้แบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง

กระตุ้นให้เด็กๆอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้น ด้วยเกมและรางวัล

ราคาย่อมเยา สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตามความสะดวกของผู้ปกครองและเด็ก

What is Socrates?

Socrates (โสกราตีส) เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบปฏิวัติวงการการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากทีมโปรแกรมเมอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

โสกราตีสสร้างเส้นทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคลอย่างแม่นยำด้วยการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไปพร้อมๆกับพัฒนาด้านภาษาอังกฤษโดยครอบคลุมทุกรายวิชาตามมาตรฐานหลักสูตรของเมืองไทย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้นถึง 3 เท่า (จากการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร research-based curriculum แสดงผลให้เห็นว่านักเรียนที่ใช้โสกราตีส อย่างสม่ำเสมอได้คะแนนการทดสอบที่ดีขึ้นถึง 18% – 34%)

โสกราตีสสำหรับประเทศไทย

 • สามารถเรียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย
 • คุณครูสามารถเพิ่มเนื้อหาที่ต้องการในการจัดการเรียนการสอนลงในโปรแกรมได้
 • สามารถทดสอบนักเรียนได้เป็นรายบุคคล
 • เป็นโปรแกรมนวัตกรรมด้านการศึกษาแห่งแรกที่มีเนื้อหาภาษาไทยที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ด้านนักเรียน

 • สร้างประสบการณ์การเรียนตัวต่อตัวให้เด็กนักเรียน
 • นักเรียนเกิดความพยายามและอยากเรียนรู้เพิ่ม เพราะมีเกมส์ที่มีประโยชน์และมีรางวัลสร้างแรงจูงใจให้ตลอดเวลา
 • นักเรียนเรียนแบบไม่ต้องท่องจำ สร้างความเข้าใจในบทเรียนได้แบบอัตโนมัติด้วย AI

ด้านคุณครูและโรงเรียน

 • กำหนดการบ้านให้นักเรียนได้อัตโนมัติ
 • ปรับการเรียนรู้แบบง่ายหรือยากให้เข้ากับพฤติกรรมของนักเรียนได้ด้วยตนเอง
 • ค้นหาและระบุหัวข้อที่เด็กต้องการความช่วยเหลือเพื่อปรับให้เข้าใจมากขึ้น
 • สามารถดูได้ว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนต้องการความช่วยเหลือด้านใดตามรายบุคคล
 • สามารถสื่อสารกับนักเรียนได้โดยตรง ช่วยแก้ปัญหานักเรียนได้แบบส่วนตัว ข้อมูลไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 • มอบรางวัลหรือเหรียญตราต่างๆเพื่อกระตุ้นการเรียนของนักเรียนได้

ด้านผู้ปกครอง

 • สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุตรหลาน
 • สามารถประเมินผลการเรียนของบุตรหลานได้ด้วยตนเอง
 • เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับโรงเรียนได้ใกล้ชิดมากขึ้น
 • ราคาย่อมเยา ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการกวดวิชาของบุตรหลาน